Sooline areng (5.klass)

Täitke ära ristsõna ruudustik, siis klikkige "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks. Kui sattusite ummikusse, klikkige nupul "Vihje" ühe tähe saamiseks. Klikkige ruudustikus asuvatel numbritel vastava küsimuse nõuande nägemiseks.
1   2                     
                   3   
4                      
             5     6      
7                      
              8        
         9             
                    
 10                     
            11          
12          13              
                    
            14          
   15                   
        16              
                    
                    
  17